MONIKA SAWIcka

warsztaty dla młodZieŻy

MONIKA SAWIcka

warsztaty dla młodZieŻy

MONIKA SAWIcka

warsztaty dla młodZieŻy

MARIA GRZEGORZEWSKA- nauczycielka do zdań specjalnych

warsztat biograficzno-literacki

  klasy 6-8 oraz szkół ponadpodstawowych

 

 MARIA KONOPNICKA JAKIEJ NIE ZNACIE

warsztat biograficzno-historyczno-literacki

klasy 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych

 

KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ-

WARSZTAT LITERACKO PLASTYCZNY DLA KLAS 6-8 I  LICEUM

                                                                poproś o rider techniczny z opisem spotkania

 

Szacunek i godność- jak być dobrym człowiekiem

warsztat dla klas 8 oraz szkół ponadpodstawowych

 

                                                                                         

                                                                poproś o rider techniczny z opisem spotkania

 

 

 JÓZEF WYBICKI- JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA

                                                      WARSZTAT LITERACKO-BIOGRAFICZNO-PATRIOTYCZNY

                                                                          klasy 6-8 oraz szkół ponadpodstawowych

                                                                                        

                                                                poproś o rider techniczny z opisem spotkania

 

 

PRYMAS TYSIĄCLECIA- STEFAN WYSZYŃSKI-NIEUSTRASZONY OJCIEC OJCZYZNY

WARSZTAT LITERACKO PLASTYCZNY DLA KLAS 6-8 I  LICEUM

                                                                poproś o rider techniczny z opisem spotkania

 

 

CYPRIAN KAMIL NORWID- POETA PRZEŁOMU

WARSZTAT LITERACKO BIOGRAFICZNY DLA KLAS 8 i  LICEUM

                                                                poproś o rider techniczny z opisem spotkania

 

 

MOJE KORZENIE-ŚWIADOMOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ NARODOWA

WARSZTAT  DLA KLAS 6-8 I  LICEUM

                           poproś o rider techniczny z opisem spotkania

 

 

KONSTYTUCJA 3 GO MAJA

WARSZTAT HISTORYCZNO-LITERACKI DLA KLAS 8 I LICEUM

                                  poproś o rider techniczny z opisem spotkania

 

HISTORIA POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH

WARSZTAT HISTORYCZNO-PLASTYCZNY DLA KLAS 8 I LICEUM

                                               poproś o rider techniczny z opisem spotkania

 

GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI- I JEGO „INNY ŚWIAT”-

Warsztat historyczno-plastyczny dla uczniów klas 8 i liceów

                                                                  

                                                                 poproś o rider techniczny z opisem

 

 

                                                                                    

BITWA  WARSZAWSKA  1920- SPLOT ZDARZEŃ
CZY CUD NAD WISŁĄ?

Warsztat literacko-HISTORYCZNY dla uczniów
7-8 ORAZ liceów

poproś o rider techniczny z opisem spotkania

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

OD OGNIA DO INTERNETU CZYLI WIELCY WYNALAZCY
I ICH WYNALAZKI

Warsztat literacko-HISTORYCZNY dla uczniów 7-8 oraz liceów

poproś o rider techniczny

 

 

 

 

 

 

 

LEOPOLD TYRMAND- ŻYCIE W PROTEŚCIE
Warsztat literacko-biograficzny dla uczniów liceów

poproś o rider techniczny z opisem spotkania

         

 

 

WARSZTATY DZIENNIKARSKI DLA UCZNIÓW KLAS
7-8 ORAZ liceów

poproś o rider techniczny z opisem spotkania

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOCJE W PROCESIE TWÓRCZYM- PISZ SERCEM I ROZUMEM

WARSZTAT LITERACKI DLA UCZNIÓW LICEÓW

poproś o rider techniczny z opisem spotkania

 


 

 

 

 

 

 

 

 

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI-NASTOLATEK W PIEKLE WOJNY

WARSZTAT LITERACKO-HISTORYCZNO-BIOGRAFICZNY

DLA UCZNIÓW KLAS 7-8 i liceów

 

                                                          poproś o rider techniczny z opisem spotkania

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                      POLSKA  MARZEŃ -JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO-  

warsztat biograficzno literacki dla klas 8 i liceów

                                    

poproś o rider techniczny z opisem spotkania